“ชัยวุฒิ” เปิดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านไอซีที ครั้งที่ 64

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เปิดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ 64 (APEC TELWG 64) เผยเป็นเวทีสำคัญหนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันของประเทศสมาชิก ชูหัวข้อประชุมกลุ่มกำกับ 3 กลุ่ม ได้แก่ การค้าเสรี การพัฒนาไอซีที และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 10 พ.ค. 65 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม The 64th APEC Telecommunications and Information Working Group (APEC TELWG 64) โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมด้วย ซึ่งการประชุมนี้ ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ 64 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-14 พ.ค. 65 โดยจะประกอบด้วยการประชุม และกิจกรรมเสวนา ดังนี้

การประชุมกลุ่มกำกับ 3 กลุ่ม ได้แก่

1.การประชุมกลุ่มกำกับด้านการเปิดการค้าเสรี (LSG)

2.การประชุมกลุ่มกำกับด้านการพัฒนาไอซีที (DSG)

3.การประชุมกลุ่มกำกับด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SPSG)

ร่วมด้วยกิจกรรมการเสวนา Roundtable 3 กิจกรรม ได้แก่

1.กิจกรรมเสวนา ICT Roundtable for TEL64 หัวข้อ อนาคตกำลังคนดิจิทัลยุค Next Normal (Toward the Next Normal : the Future of Digital Manpower)

2.กิจกรรมเสวนา Regulatory Roundtable (LSG) for TEL64 หัวข้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ด้านโทรคมนาคม ปลดล็อกอนาคตสังคมดิจิทัล (Sharing the Emerging Telecommunication Technology Experiences to Unlock the Future of Digital Society)

3.กิจกรรมเสวนา Industry Roundtable for TEL64 หัวข้อ ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยไซเบอร์หนุนความมั่งคั่งเศรษฐกิจดิจิทัลเอเปค (Enhancing Trust and Security for APEC Digital Economy Prosperity)

“การประชุม APEC TELWG 64 จะเป็นเวทีสำคัญ สำหรับการประชุมความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อหารือและนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโทรคมนาคมและสารสนเทศร่วมกัน” นายชัยวุฒิกล่าว