✨ผวจ ประชุมเตรียมต้อนรับ H.E. Mr.PHan Chi Thanh (นายฟาน จี๊ ทัญ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

✨ผวจ ประชุมเตรียมต้อนรับ H.E. Mr.PHan Chi Thanh (นายฟาน จี๊ ทัญ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ในการมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพิจิตร

9 พฤษภาคม 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมต้อนรับ H.E. Mr.PHan Chi Thanh (นายฟาน จี๊ ทัญ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะที่มีความประสงค์มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม ที่ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 123 ปี วันเกิดท่านโฮจิมินห์

พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์ ในอดีต คือสถานที่ซึ่งโฮจิมินห์ ได้พักอาศัย และรวบรวมชาวเวียดนามซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้นเคลื่อนไหวทางการเมือง ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเรียกร้องเอกราชคืนจากฝรั่งเศสจนสำเร็จ

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนของโฮจิมินห์ที่รัฐบาลเวียดนามมอบให้ เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม

ส.ปชส.พิจิตร // ภาพข่าว
09-05-65