ผู้ว่าฯอยุธยา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อยอดทักษะการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ผู้ว่าฯอยุธยา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อยอดทักษะการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมกับลายปลาตะเพียน ฟื้นฟูศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้า เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝึกทักษะการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมกับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอมหาราช พัฒนาการอำเภอมหาราช คณะกรรมการฯ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจกรรม

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโชคดีที่ได้รับพระมหาครุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้าแห่งนี้ เป็นสถานที่ฝึกอบรม สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น บุคคลทั่วไปและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน การจัดฝึกอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิฑูรย์ ศิลาคำ ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการทอผ้าเป็นอย่างดีเป็นผู้ฝึกสอน เพื่อให้การทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณารีฯ ร่วมกับลายปลาตะเพียน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝึกการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมกับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 2 กิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดฝึกอบรม ในส่วนกิจกรรมแรก เป็นการฝึกประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าบาติกลายดอกโสน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ได้จัดฝึกพัฒนาทักษะกิจกรรมที่ 2 เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทอผ้าผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมกับลายปลาตะเพียน เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 6 – 16 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ มีสมาชิกสตรีกลุ่มทอผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมรับการฝึก จำนวน 15 คน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/