วศ.อว. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหลักการและโครงสร้างกฏหมาย ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง หลักการและโครงสร้างของร่างกฎหมาย ในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ วศ. โดยมี นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร หัวหน้าโครงการและทีมงานโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย รายงานผลการศึกษากฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการศึกษาฯ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร วศ. ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ บุคลากร วศ. และผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวข้อง และเพื่อศึกษาแนวทางและเสนอทางเลือกในการกำหนดองค์กรกลาง ทำหน้าที่บริหารกลไกลและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และหน่วยตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการในประเทศไทย เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย ข้อเสนอแนวทาง หลักการและโครงสร้างในการจัดทำพระราชบัญญัติการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ….ให้มีความครอบคลุมสอดรับกับทางเลือกที่เหมาะสมตามโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพของประเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการผลิตและความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศต่อไป