รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายก พบปะแรงงานนอกระบบ เยี่ยมคูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี ขานรับนโยบายพัฒนาเกษตรด้วยนวัตกรรมแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม และหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรของไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart Farming ณ ห้องประชุมอาคารเกษตรวิวัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมี นายทาคาโนบุ อะชึมะ (Mr.Takanobu Azuma) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับด้วย

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดชลบุรีที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีรับฟังแนวทางการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และชุมชนต้นแบบ Smart Farming ที่ประสบความสำเร็จ จากผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตัวแทนภาคเอกชน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร การส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรกับภาคเอกชน อย่างบริษัท สยามคูโบต้า ในการดําเนินการฝึกอบรมให้กับบริษัทสยามคูโบต้า และ บริษัทในเครือ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรการขับขี่รถขุดมืออาชีพ การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ การขับขี่รถเกี่ยวข้าวมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยการร่วมเป็นอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร การมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํานวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร และ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก รวมทั้งความร่วมมือด้านการส่งเสริมให้สถานประกอบการได้มีการพัฒนาทักษะพนักงานของตนเองภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย