พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.