สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับสาขาการประกอบอาหารจานเดียว ในวันที่ 8 ,22, 29 พ.ค. .65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับสาขาการประกอบอาหารจานเดียว ระยะเวลาฝึก 18 ชม. ฝึกอบรมในวันที่ 8 ,22, 29 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 25 คน ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ