รมว.เฮ้ง เร่งช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังมูลนิธิ LPN ประสานขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้ง พบว่า มีแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 23 คน และแรงงานสัญชาติกัมพูชา จำนวน 11 คน มีการติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 2 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานส่งตัวไปรักษาในพื้นที่ตำบลอุทัย อำเภอธนู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากการตรวจเอกสารประจำตัวแรงงานข้ามชาติ ไม่พบเอกสารใดๆ จำนวน 23 คน จึงมอบหมายกรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบ และช่วยเหลือต่อไป

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานทุกเชื้อชาติอย่างเท่าเทียม หากพบการกระทำผิดกฎหมายการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อแรงงานมีค่าจ้าง มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่เคยมองข้ามความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน ไม่ว่าเป็นแรงงานไทย หรือแรงงานข้ามชาติ มาขอความช่วยเหลือ ผมพร้อมช่วย”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯได้หารือกับกรมการจัดหางานในประเด็นการเปลี่ยนนายจ้างและเคลื่อนย้ายแรงงานไปอยู่กับนายจ้างใหม่ที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากแรงงานข้ามชาติอ้างว่าถูกนายจ้างเดิมเอารัดเอาเปรียบ ขณะนี้ได้มีการช่วยเหลือลูกจ้างออกมาเรียบแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับแรงงานที่ต้องการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้นมีจำนวน 25 คน เป็นแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 9 คน แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตาม MoU จำนวน 1 คน แรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน 2 คน และแรงงานข้ามชาติตามมติครม.เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 13 คน ซึ่งแรงงานทั้ง 13 คนในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน เพื่อประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการขออนุญาตจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าทำงานตามระเบียบ ล่าสุด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นัดหมายมูลนิธิฯ มาดำเนินการเพื่อรับเล่มใบอนุญาตทำงาน รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดการดำเนินการด้านเอกสารของตัวแทนนายจ้างที่มีการสลับเอกสาร ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมที่จะเข้าทำงานใหม่ สามารถนำไปประกอบการเปลี่ยนงาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินการของนายจ้างใหม่ที่ต้องใช้ใบอนุญาตทำงานในการเปิดบัญชีธนาคาร การดำเนินการย้ายตราวีซ่า การรายงานตัว 90 วัน