รมว.แรงงาน ตั้งเป้า ! ปี ‘ 61 ส่งแรงงานไทยไปขุดทอง 40,000 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าปี 2561 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 40,000 คน ใน 10 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นไต้หวัน รองลงมาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี และอิสราเอลตามลำดับ พร้อมคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักยภาพได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พบขณะนี้มีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 420,000 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศกว่า 120,000 ล้านบาท

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 40,000 คน ซึ่งกรมการจัดหางานได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ 40,000 คน ใน 10 ประเทศ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย 30,000 คน เป็น ไต้หวัน 20,000 คน สาธารณรัฐเกาหลี 6,000 คน ญี่ปุ่น 3,000 คน และประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เป็นต้น 1,000 คน ภูมิภาคตะวันออกกลาง 5,000 คน เป็น อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และอื่นๆ ภูมิภาคยุโรป เป็นสวีเดน 3,000 คน ฟินแลนด์ 2,000 คน

กระทรวงแรงงานได้ตั้งเป้าหมายให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักยภาพและได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการทำงาน และเมื่อเดินทางกลับประเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานไทย นอกจากนี้ยังขยายตลาดแรงงานที่มีคุณภาพให้กับแรงงานไทยอีกด้วย เนื่องจากแรงงานไทยได้รับการชื่นชมจากนายจ้างว่ามีความสามารถในการทำงาน ขยัน ตั้งใจ และทุ่มเทกับการทำงาน ซึ่งเป็นจุดแข็งของแรงงานไทยอันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก โดยขณะนี้มีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศจำนวน 427,622 คน และในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น แรงงานไทยสามารถนำรายได้ส่งกลับประเทศจำนวน 126,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากคนหางานใดประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศอย่างมั่นใจว่าจะไม่ถูกหลอกลวง ขอให้ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน นายอนุรักษ์ กล่าว