[ข่าวปลอม] ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้

จากที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพว่าไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้ ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่พบการสระผมก่อนอาบน้ำจะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับโรคหลอดเลือดในสมองที่เกิดในห้องน้ำ มักเกิดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระหรือยืนปัสสาวะ มากกว่าขณะอาบน้ำ

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3w7IEGF

AFNC Thailand
7 พ.ค. 65