คุ้มครองสิทธิ ร่วมกับ สยจ.เพชรบุรี เยียวยาว่าที่ผู้สมัครสมาชิก อบต. ถูกยิงดับ เป็นเงินกว่า 1 แสนบาท

จากเหตุกรณี มือปืนโหดประกบยิงพ่อค้าผลไม้ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดับคาที่ เหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า ได้ประสานความร่วมมือกับนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมาย โดยวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การประชุมครั้งที่ 4/2565 และพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 50,000 บาท

(2) ค่าจัดการศพ 20,000 บาท

(3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสามารถติดต่อ ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง