กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน อัพสกิลแรงงานไทยก่อนส่งออกซาอุฯ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกทักษะแรงงานไทย ก่อนส่งไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายด้านการส่งออกแรงงานไทยซึ่งได้มอบหมายกระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โดยการเตรียมความพร้อมพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการในต่างประเทศ

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกทักษะแรงงานไทยให้ตรงกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่รัฐบาลได้มีการหารือกัน อาทิ ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ ที่มีความต้องการแรงงานไทยเป็นการเร่งด่วน

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เตรียมการรองรับส่งแรงงานไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยขับเคลื่อนทักษะฝีมือให้แก่แรงงานพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคดำเนินการเชิงรุกเตรียมการด้านหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกอบรม โดยหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการ ได้แก่ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง นวดสปา นวดแผนไทย การประกอบอาหาร ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาราบิก

ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม เน้นบูรณาการข้อมูลความต้องการตำแหน่งงานกับกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินการฝึกได้ตรงกับความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ ทั้งนี้ มีผู้ประสงค์ไปทำงานซาอุดีอาระเบีย เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ซึ่งหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้ร่วมดำเนินการกับ ศอบต.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย นราธิวาส 46 คน ยะลา 16 คน และปัตตานี 28 คน

และในวันที่6 พ.ค.65 มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย มีผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมร่วมกับ ศอบต. แรงงานจังหวัด และจัดหางานจังหวัด  ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเพศชาย อายุ 18-50 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับได้ ทั้งนี้ จะได้รับอัตราค่าจ้างกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือต้องการลงทะเบียนไปทำงานสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th เลือก “ลงทะเบียน” เลือก “คนหางาน” หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย