นายจุติ ไกรฤกษ์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางระกำ (วัดโพธิ์ทอง)

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางระกำ (วัดโพธิ์ทอง) อำเภอบางระกำ พร้อมเกียรติบัตร แด่พระครูปลัดธวัชชัย ธวชฺชยเมธี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต 2 และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งมอบบ้านผู้ประสบอัคคีภัยภายใต้ “โครงการสังฆประชานุเคราะห์” ให้กับ นางจำรัส สระทองแว่น

นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ จำนวน 150 ราย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 40 ครอบครัว รวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก