‘สุชาติ’ คว้ารางวัล ‘รัฐมนตรีดีเด่น’จากผลงานแก้ปัญหาแรงงานผ่านวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คว้ารางวัล ‘รัฐมนตรีดีเด่น’ เวที SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 จากผลงานด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมมอบรางวัล “การสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาชนยอดเยี่ยม”ให้กระทรวงแรงงาน เป็นองค์กรที่มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม รวมทั้งรางวัล “หน่วยงานส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแรงงานดีเด่น” ให้สำนักงานประกันสังคมอีกด้วย

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับรางวัล “รัฐมนตรีดีเด่น” งาน SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 จากผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงาน พร้อมมีนโยบายดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังสามารถดำเนินนโยบายนำแรงงานกลับสู่ตลาดแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียได้เป็นผลสำเร็จ

บริษัท สยามรัฐ จำกัด ยังมอบรางวัล “การสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาชนยอดเยี่ยม” ให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ สำหรับกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ทั้งด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจัดหางาน และการดูแลประชาชนในระบบประกันสังคม ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังมอบรางวัล “หน่วยงานส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแรงงานดีเด่น” แก่สำนักงานประกันสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ สยามรัฐ ได้จัดงาน SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด้วยการไลฟ์ผ่าน 3 ช่องทาง คือ เฟสบุ๊ค Siamrathonline, Line@Siamrath และ Tiktok : Siamrathonline เพื่อมอบรางวัล และเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ และนักการเมือง รวมถึงบุคคลในวงการบันเทิง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความนิยม ชื่นชอบ เชี่ยวชาญ หรือทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยคณะกรรมการจากบริษัท สยามรัฐ จำกัด พร้อมด้วยประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์เป็นผู้คัดสรรรางวัลดังกล่าว