เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานวันสถาปนา 80 ปี กรมปศุสัตว์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานวันสถาปนา 80 ปี กรมปศุสัตว์ ในการนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบเงินสมทบทุนไถชีวิตโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ