💉 ฉีดวัคซีนป้องกันเสียชีวิตได้

🚧 ข้อมูล จ.นนทบุรี (1 ม.ค. – 4 พ.ค. 65)

– ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 71% อายุเกิน 60 ปี

– ผู้เสียเสียชีวิตส่วนใหญ่ 85% มีโรคประจำตัว

– ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 92% ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม

🧑‍🦳 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป ป้องกันเสียชีวิตได้ 84% (33-96%) ความเชื่อมั่น p value = 0.012

👪 ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ที่ฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป ป้องกันเสียชีวิตได้ 77% (36-92%) ความเชื่อมั่น p value < 0.005

👪 ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ที่ฉีดวัคซีน เข็ม 4 ขึ้นไป ยังไม่พบผู้เสียชีวิต (ตอนนี้ฉีดไปเเล้ว 1.4 แสนคน)

ต้องฉีดวัคซีนกันให้ได้อย่างน้อยเข็ม 3 และควรฉีดให้ถึง 4 เข็ม เพื่อป้องกันการเสียชีวิต