ประชาชนแห่รับบริการ “ศูนย์อาชีวะอาสา” ห้าวันยอดพุ่งกว่า 24,500 คัน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562” โดยนำนักเรียน นักศึกษา และครู แผนกวิชาช่างยนต์ ของสถานศึกษาในสังกัด กว่า 50,000 คน ทั่วประเทศ ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนระหว่างการเดินทางไป – กลับภูมิลำเนา เพื่อให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 255 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. บนถนนสายหลัก และสายรองทั่วประเทศ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 สรุปยอดรวมการให้บริการในวันที่ 11-15 เมษายน 2562 มีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการด้านอื่น ๆ จำนวนกว่า 24,500 คัน ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้วันละ 3,000 คัน ทั่วประเทศ และคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวด้วยพาหนะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จำนวนมาก โดยพาหนะประเภทรถยนต์ จะมาใช้บริการตรวจสภาพยางมากที่สุด รองลงมาเป็นตรวจน้ำมันเครื่อง ความสกปรกของน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพไส้กรองอากาศ และประเภทรถจักรยานยนต์ มารับบริการตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และความสกปรกของน้ำมันเครื่องมากที่สุด รองลงมาเป็นการตรวจสภาพยาง และเบรก ส่วนการบริการด้านอื่น ๆ ภายในศูนย์ มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวนกว่า 27,700 คน ใช้บริการเครื่องดื่ม อาทิ น้ำชา กาแฟ ผ้าเย็น น้ำเย็นมากที่สุด รองลงมาเป็นการสอบถามข้อมูลรายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถ นั่งหรือนอนพักผ่อน สอบถามข้อมูลเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยว และชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูป

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์อาชีวะอาสา 5 อันดับสถานศึกษา ที่มีผู้ใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 107 คัน รองลงมาคือ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จำนวน 88 คัน วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 84 คัน วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จำนวน 80 คัน และวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 76 คัน ส่วน 5 อันดับ สถานศึกษาที่มีผู้ใช้บริการด้านอื่น ๆ มากที่สุด อันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รองลงมาเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และวิทยาลัยสารพัดช่างเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถค้นหาจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาผ่านแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา” จากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ ซึ่งศูนย์อาชีวะอาสาจะมีจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง ก่อนถึงจุดบริการ จะมีป้ายบอกระยะ 1 กิโลเมตร / 500 เมตร / ถึงจุดบริการแล้ว “อาชีวะอาสา” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนอาชีวะ 1156 หรือโทรศัพท์ 085-906-5499
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 16 เมษายน 2562