โครงการครอบครัว “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” การประปานครหลวง

Featured Video Play Icon

ทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่า “น้ำ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของเรา แต่รู้ไหมตอนนี้ โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งจากประชากร ผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น และการสูญเสียน้ำจากท่อประปาที่แตกรั่ว

เพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ ปี 2563 ที่ผ่านมา การประปานครหลวง จึงได้เปิดตัวโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ช่วยเป็นหูเป็นตา ในการช่วยตรวจสอบปัญหาท่อน้ำรั่วไหล ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้แจ้งเรื่องท่อประปาแตกรั่วเข้ามามากกว่า 10,000 คน และเพื่อลดปริมาณน้ำที่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ให้เหลือน้อยที่สุด

ในปี 2564 นี้ จึงได้ขยายโครงการให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องปัญหาท่อประปารั่วในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนนทบุรี และ สมุทรปราการ ดาวน์โหลด Application ” MWA onMobile” โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store ในระบบ IOS หรือ Google Play Store ในระบบ Androids จากนั้นเมื่อพบเห็นท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือ สมุทรปราการ ผู้พบเห็นสามารถแจ้งข้อมูล ผ่านทาง Application ได้ทันที

โดยเข้าไปที่ Application “MWA onMobile” กรอกเบอร์โทรศัพท์และเลขประจำตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียน จากนั้นให้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางข้อความ เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ให้เลือกหัวข้อ ขอรับบริการ จากนั้นกดที่ แจ้งเหตุท่อแตกรั่ว แล้วระบุสถานที่เกิดเหตุ โดยสามารถกดที่ปุ่มค้นหา จากแผนที่ เพื่อปักหมุดลงไปได้ทันที ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถระบุได้ที่ช่อง รายละเอียด ต่อมาให้กดที่ เพิ่มรูปภาพ เพื่อถ่ายรูปท่อแตกรั่ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ “ยื่นคำร้อง” สุดท้ายระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อแน่ใจแล้วสามารถกดที่ปุ่ม “ยืนยัน” ได้เลย เพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่าย

1. โหลดApp

2. ลงทะเบียน

3. พบเห็นท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว

4. แจ้งเหตุ

เท่านี้คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวตาสับปะรด มาร่วมกันสอดส่องดูแลปัญหาท่อประปา เพื่อลดการสูญเสียน้ำที่ไม่จำเป็น ให้เรามีน้ำใช้อย่างยั่งยืน ” การประปานครหลวง ประปาเพื่อประ่ชาชน “