พาณิชย์อยุธยา รณรงค์การบริโภคผลไม้จัดพาณิชย์ fruit festival 2022 เพิ่มช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขายผลไม้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และพระตำหนักสิริยาลัย โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้พาณิชย์ fruit festival 2022 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขายผลไม้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริโภคผลไม้สดจากสวน ที่บริเวณลานจอดรถตรงข้ามพระตำหนักสิริยาลัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากการคาดการณ์ผลผลิตผลไม้สำคัญ ปี 2565 ที่มีภาวะปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดของประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้พาณิชย์ Fruit Festival 2022 โดย Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวัน 2 พฤษภาคม 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 200 จุด

โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานจอดรถตรงข้ามพระตำหนักสิริยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำผลไม้ในจังหวัดมาจำหน่าย ได้แก่ มะม่วง และผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผลไม้ทุเรียน (ภาคตะวันออก) สับปะรดห้วยมุ่น มาร่วมจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ไทย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/