รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่าย แจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

    ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินการผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปฏิรูป ทำงานให้มีประสิทธิภาพ เครื่องสำอางและอาหารเสริม ผิดกฎหมายที่ตรวจพบในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหลายแสนรายการที่ อย.ได้ทำการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การขยายผลดำเนินคดีของตำรวจ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข จะทำในทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองที่ดีที่สุด โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชารัฐ เพื่อที่จะคุ้มครองเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ สำหรับในส่วนการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่นั้น จะดำเนินการตามความเหมาะสม สิ่งสำคัญคือ เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว อาทิ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการให้ความรู้กับประชาชนให้มีความรู้ มีวิจารณญาณ ที่จะช่วยกันดูแลสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้  หากประชาชนสงสัยสินค้าว่าไม่มีคุณภาพ ผิดกฎหมายขอให้สอบถามที่สายด่วน อย.โทร 1556

           ด้านนพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย.มีระบบเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีในท้องตลาดเป็นประจำ รวมทั้งจากการได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายผู้บริโภค ภาคประชาชน ในแต่ละปีได้ดำเนินคดีเฉลี่ยปีละ 1,000 กว่าราย ปรับผู้ทำผิดส่งเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินปีละ 7-8ล้านบาท  นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมแล้วสามารถดำเนินคดีได้ปีละหลายพันรายโดยในวันพรุ่งนี้ (3 พฤษภาคม 2561) จะไปร่วมแถลงข่าวกับ กสทช. เรื่องการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค