🥳 แรงงานพิจิตร ร่วมประกวดร้องเพลง “กลับมาด้วยใจคิดถึง” บทเพลงของผู้ว่าฯพิจิตร สร้างสีสันในวันแรงงานแห่งชาติ 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน และเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานและผู้ใช้แรงงาน ร่วมปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมในบริเวณจัดงาน เช่น การบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ สินค้าราคาถูก และชมการประกวดร้องเพลง “กลับมาด้วยใจคิดถึง” บทเพลงของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนที่ 58 มีผู้เข้าประกวดที่เป็นทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ โดยผู้ชนะเลิศการประกวด คือ นางสาวกัลยา พิมชนะ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯพิจิตร ยังได้ร่วมขับร้องหลายบทเพลง สร้างสีสันให้วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร เป็นอย่างมาก

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
29 เม.ย. 65