🎡 นนท์พร้อมพลัส 🎠 🎉 เดือนพฤษภาคม 2565

⏰ เวลา 10.00 – 15.00 น.

ขอเชิญ

☀️ คนไทย และทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป Booster เข็ม 3 และ 4

📌 ทุกสัญชาติ

✂️ ทุกพื้นที่

🔍 ทุกสูตรวัคซีน

⛑ เงื่อนไขตามระยะเวลาที่กำหนด

พิเศษ ได้ทุกเข็มสำหรับท่านที่ไม่สะดวกลงทะเบียน

👫 ขอเชิญลงทะเบียนตามลิงค์

https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/

💉 สนามฉีด

♥️ วันที่ 3 , 17 และ 24 พ.ค. 65

เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

♦️ วันที่ 5 , 20 และ 27 พ.ค. 65

เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์

🌈 สนามฉีด

🗼 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

⛲️ รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

🎖 เซ็นทรัลพลาซ๋า รัตนาธิเบศร์

🏵 บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3

🍏 บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3

📍 เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป

📍 เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

🧶 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2

รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

🏂 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรุณาเตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วย จะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 🏂

#นนท์พร้อม #นนท์พร้อมพลัส