กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดการจราจรบนสะพานพระราม 4 (บางช่องทาง) ตั้งแต่คืนวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เพื่อเสริมผิวลาดยาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะดำเนินงานโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต (PMA) บนสะพานพระราม 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีซึ่งจะต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน ทช.จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร (ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บางช่องจราจร) บนสะพานพระราม 4 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านสะพานพระราม 4 หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 092-965-6514 และนายปภังกร โพธิ์หอม นายช่างโยธา (พร.) หมายเลขโทรศัพท์ 092-868-5939 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท