ส.ป.ก. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในการจัดสร้างพระพุทธรูป ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 130 ปี

28 เมษายน 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในการจัดสร้างพระพุทธรูป ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 130 ปี ในการนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุริยน พัชรครุกานนท์, นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในการจัดสร้างพระพุทธรูป ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โถงมุกทิศเหนือ อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ 130 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน ขนาด 1.5 เมตร ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขนาด 15 นิ้ว และเหรียญทรง 25 พุทธศตวรรษขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบไหว้บูชา รวมถึงเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจะมีพิธีเททองหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในการจัดสร้างพระพุทธรูป ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 130 ปี ตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริเวณจุดร่วมทำบุญต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ ร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “สวัสดิการ สป.กษ. (พระปางคันธารราษฎร์)” บัญชีเลขที่ 006-0-24385-6