1 นาทีกับประกันสังคม

Featured Video Play Icon

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับกลุ่มผู้นำองค์การอนามัยโลก เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับโครงการนำร่องกลไกทบทวนการ เตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า

จากการหารือดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้ยกย่องให้ประเทศไทย เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่ 3 ในการนำร่องจัดกิจกรรมการทบทวน การเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความยินดี และ ได้ส่งข้อความขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากองค์การอนามัยโลก และเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน