ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันนี้​ (28 เมษายน 2565)​ เวลา​09.30​น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาทิ ห้องฉุกเฉิน คลินิกไข้หวัด(ARI) Home Isolation หอผู้ป่วยพิเศษ 3( ม 8 ข ) หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย( ส. 10) และให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีระวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี