กสร.แนะนายจ้างและลูกจ้าง ดูแลความปลอดภัยช่วงฝนตกหนัก 1-5 พ.ค.นี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมมือดูแลความปลอดภัยในการทำงานในช่วง ฝนตกหนัก เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบเครื่องจักรโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมเพิ่มมาตรการให้ลูกจ้างขับขี่อย่างปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาคมนี้ กสร.จึงขอให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมกันดูแลสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยร่วมกันตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้ารั่วและดูด เป็นต้น สำหรับสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดตัวหรือพังทลาย โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ขอนายจ้างได้จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ทั้งในการให้ความรู้และกำกับดูแลให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ รวมไปถึงลูกจ้างที่ใช้ยานพาหนะ เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น