📣วันที่​ 28​ เม.ย.วันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย​สากล​ ศิริราชขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและครอบครัว ☘️☘️

📣วันที่​ 28​ เม.ย.วันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย​สากล​ ศิริราชขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและครอบครัว ☘️☘️☘️