เหล่ากาชาดลำปางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 129 ปี

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปางร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง จัดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา พร้อมจัดกิจกรรมมอบรถจักรยานเพื่อมอบให้นักเรียนที่มีฐานพยากจนรายได้ไม่เพียงพอโดยมอบให้อำเภอเมืองลำปาง 20 คัน และรับสมัครอาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมของที่และแจกของที่ระลึกผู้ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากาชาดไทย ครบรอบ 129 ปี

โดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทย ยุวกาชาด ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ในวันนี้กิจกรรมการบริจาคมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 76 ราย คิดเป็น 30,400 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา 1 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย ในส่วนประชาชนที่มีความประสงค์บริจาดโลหิตเพิ่มเติมหรือผู้บริจาคดวงตา ,ผู้บริจาคอวัยวะ ความสามารถติดโดยตรงสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางหรือติดต่อกิ่งกาชาดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในเวลาราชการ