รพ. นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ จัดพื้นที่ปลอดฝุ่นในหอผู้ป่วยหนัก

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพื้นที่ปลอดฝุ่นในหอผู้ป่วยหนัก ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ช่วยลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้มากกว่าร้อยละ 50นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนจากผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทั้ง 8 จังหวัดได้มีการดำเนินการจัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) ใช้ห้องประชุม หรือห้องสมุด ตามหลักวิชาการกรมอนามัย ทำการทดสอบวัดค่าฝุ่นละอองภายในห้องสามารถลดได้ร้อยละ 20-50 พร้อมรองรับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยง สำหรับ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้จัดพื้นที่ปลอดฝุ่น ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในหอผู้ป่วยหนัก ทั้งไอซียูเด็ก ศัลยกรรมประสาท ทารกแรกคลอด โรคหัวใจ อายุรกรรมระบบประสาท รวมทั้งห้องคลอด และห้องไตเทียม
จากการวัดค่าฝุ่นละอองหลังติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ พบว่า สามารถลดค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้มากกว่าร้อยละ 50 ส่วนพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นพื้นที่เปิด ได้รับการสนับสนุนเครื่องฟอกอากาศจากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มาติดตั้ง เพื่อในการหมุนเวียนอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง นอกจากนี้ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องกรองอากาศ จากพัดลมดูดอากาศและไส้กรองอากาศนำมาต่อเข้าด้วยกัน ใช้ต้นทุนเพียง 2,000 กว่าบาท สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ จากราคาท้องตลาดประมาณ 7,000 – 8,000 บาท นำไปทดสอบในคลินิกนมแม่ และตึกหลังคลอด หลังเปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที พบว่า ค่าฝุ่นละอองลดลงจาก 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อเวลาผ่านไป  45 นาที ค่าฝุ่นละอองในห้องลดลงเหลือเพียง 3-5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ทั้งนี้ ทุกจังหวัดยังได้จัดทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอสม. เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบสุขภาพ  พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day การนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองฝอย เพื่อลดฝุ่นละออง เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศอีกด้วย