น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองบางเขน ถนนกำแพงเพชร 6 ในคืนวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกเกษตร ถึงแยกรัชโยธิน
 ถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่แยกพงษ์เพชร ถึงแยกเกษตร
 ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่แยกนอร์ธปาร์ค ถึงบ้านกลางกรุง (รัชวิภา)
 ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกประชานุกูล ถึงแยกรัชโยธิน
 ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่แยกนอร์ธปาร์ค ถึงถนนรัชดาภิเษก
การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android