การรถไฟฯ เผยตัวเลขจำนวนผู้โดยสารช่วงเทศสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2565

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยเพิ่มขบวนรถพิเศษ จำนวน 13 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่เดินตามปกติทั่วประเทศ จำนวน 184 ขบวนต่อวัน รองรับการเดินทางได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน ล่าสุดยอดตัวเลขผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-14 มีจำนวนทั้งสิ้น 169,208 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 93,040 คน ผู้โดยสารขาเข้า 72,774 และขบวนรถเสริมขาออกอีก 3,394 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 54,097 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 45,621 คน สายเหนือ 37,332 คน สายตะวันออก 21,466 คน และสายแม่กลอง 10,692 คน ซึ่งตัวเลขเดินทางภาพรวมทุกเส้นทางทั่วประเทศสูงกว่าที่ประมาณการไว้เพียงเล็กน้อย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03%

ขณะที่บรรยากาศที่ตามสถานีรถไฟต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันนี้ (15 เมษายน 2565) มีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาใช้บริการสภาพการโดยสารไม่หนาแน่น เนื่องจากมีวันหยุดราชการต่อเนื่องอีกสองวัน คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางทั่วประเทศประมาณ 40,000 คน อย่างไรก็ตามการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ โดยในวันพรุ่งนี้ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารทางไกลไว้ 1 ขบวน คือ ขบวนรถพิเศษที่ 934 อุบลราชธานี – กรุงเทพ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 ถึงกรุงเทพ เวลา 06.25 น.

นายเอกรัช กล่าวต่อ การรถไฟฯ ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย ทั้งพนักงานบนขบวนรถและสถานีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มเติม โดยได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ในการขอความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ร่วมเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ การจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเดินทางของผู้โดยสาร การป้องกันเหตุอันตราย รวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟในส่วนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ

ทั้งนี้ จากการดำเนินตามมาตรการดังกล่าว การรถไฟฯ มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ของขบวนรถที่ให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย