ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถและศึกษาเส้นทาง…เดินทางสงกรานต์ปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท หากต้องขับรถระยะทางไกลมากกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร     ควรหยุดพักรถทุกๆ ๒ ชั่วโมง พร้อมตรวจสอบสภาพรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งระบบเบรก ยางรถยนต์ สัญญาณไฟ เครื่องยนต์ กรณีรถมีอาการผิดปกติ ให้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม รวมถึงวางแผนเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย พร้อมเตรียมเส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักมีสภาพการจราจรติดขัด เผื่อเวลาในการเดินทาง เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง  

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลาวัน ประชาชนมักวางแผนกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จึงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพราะจะเกิดอาการง่วงนอนสะสมหากขับรถอาจง่วงหลับใน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน โดยงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท อาทิ ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง หากต้องขับรถระยะทางไกลมากกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร ควรมีเพื่อนร่วมทาง เพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ   หรือหยุดพักรถทุก ๒ ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง ๑๕๐ – ๒๐๐ กิโลเมตร จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ ไม่ควรขับรถตามลำพังและนำยาติดตัวไปด้วยเสมอ เพราะหากอาการของโรคกำเริบ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย หมั่นตรวจสอบสภาพรถและสังเกตการทำงานของอุปกรณ์ประจำรถ ดังนี้ ระบบเบรกหยุดรถได้ในระยะทางที่ปลอดภัย หากเหยียบเบรกแล้วมีเสียงดัง พวงมาลัยปัดหรือรถไถลออกนอกเส้นทาง ควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบระบบเบรก ยางรถยนต์ อยู่ในสภาพสมบูรณ์หน้ายางไม่บวม ไม่มีรอยปริ ร่องยางลึก ดอกยางไม่สึก พร้อมเติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากยางระเบิด สัญญาณไฟ มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวง หากหลอดไฟชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ พร้อมหมั่นทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟ จะช่วยให้แสงไฟส่องสว่างมากขึ้น เครื่องยนต์ ตรวจสอบน้ำมันคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำในหม้อน้ำแบตเตอรี่ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นให้อยู่ ในระดับที่กำหนด กรณีรถมีอาการผิดปกติ เช่น เครื่องยนต์มีเสียงดัง มีคราบน้ำมันใต้ท้องรถ มีกลิ่นเหม็นไหม้ มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถ เป็นต้น ให้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถ รวมถึงผู้ขับขี่ควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบสภาพรถตามวงรอบ การใช้งาน และระยะทางที่กำหนด หากอุปกรณ์ชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากสภาพรถไม่ปลอดภัย ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง จากแผนที่ เว็บไซต์แอพพลิเคชันแนะนำเส้นทาง หรือระบบนำทางอัจฉริยะ (GPS Navigator) หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทาง วางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมเส้นทางสำรอง กรณีเส้นทางหลัก มีสภาพการจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุ หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะได้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย เผื่อเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย หรือสภาพการจราจรติดขัด เพราะความเร่งรีบในการขับรถ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ กรณีขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่นสังเกตป้ายบอกทาง ป้ายจราจร พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ การตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย การศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัย  ในการเดินทาง