พลเอกประยุทธ เปิดงาน”วันแรงงานแห่งชาติ”

วันอังคารที่ 1 พ.ค.2561 เวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน”วันแรงงานแห่งชาติ” กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน รับข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ.2561 และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการและแรงงาน รวม 17 องค์กร ร่วมในพิธี ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร

โดย จากในช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า หลังจากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการและแรงงาน รวม 17 องค์กร ตั้งริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราชงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เคลื่อนขบวนไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ปีนี้ทางแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับข้อเรียกร้องประกอบด้วย
1.ขอให้แก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุที่ 60 ปี
2.ปรับฐานการรับเงินบำนาญให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาทต่อเดือน
3.ให้ผู้ประกันตนที่ผลสภาพการเป็นมาตรา 33 และรับบำนาญให้มีสิทธิ์สมัครมาตรา 39 ได้โดยไม่ตัดสิทธิ์การ รับเงินบำนาญ
4.ให้ประกันสังคมใช้ฐานค่าจ้างตามมาตรา 33 เดิมคำนวณเป็นฐานรับบำนาญให้ลูกจ้างที่ผลจากผู้ประกันตนมาตรา 33
5.ให้รัฐบาลกำหนดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นภาคบังคับที่นายจ้างต้องจัดให้มีขึ้น
6.ให้เร่งออกกฏหมายที่สนับสนุนระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจและยุติการแปรสภาพ
7. ให้ออกกฏหมายคุ้มครองพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบและมีสิทธิ์จัดตั้งองค์กรได้
8. ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98
9. ให้แก้ไขคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11 / 1 ให้เป็นภาคบังคับและมีโทษอาญา
และ 10 ให้รัฐบาลสั่งกระทรวงแรงงานปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 74 อย่างเคร่งครัดโดยให้นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลร่วมกันดำเนินการตัดสินใจโดยเฉพาะระบบแรงงานสัมพันธ์