“บิ๊กอู๋” ปลื้ม โปรโมตหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม จับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำ ชลาชล เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ ปั้นยุวแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยกระดับฝีมือและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านผู้ช่วยช่างแต่งผม จับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำ ชลาชล เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ ปั้นยุวแรงงาน บุคคลทั่วไป เป็นผู้ช่วยช่างแต่งผมมีคุณภาพ

วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานเสริมทักษะยุวแรงงานและประชาชนทั่วไป สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือแบบประชารัฐระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงเรียนเสริมสวยชลาชล และบริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพ ช่างแต่งผม ทั้งประเภทยุวแรงงาน และบุคคลทั่วไปให้เป็นแรงงานคุณภาพ ตามนโยบาย 3 A ของกระทรวงแรงงาน และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านผู้ช่วยช่างแต่งผม สำหรับหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม ใช้ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง หรือ 5 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เบื้องต้น การวิเคราะห์และดูแลเส้นผม การสระไดร์ ทรีทเม้นท์ ทำสีผม และทัศนคติในการบริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน