“ชป.ขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ช่วยชาวบ้านโนนทัน หลังขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา”

“ชป.ขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ช่วยชาวบ้านโนนทัน หลังขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา”
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตย และลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านโนนทัน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 251 ครัวเรือน ประชากร 1,250 คน ที่กำลัง ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

โครงการชลประทานขอนแก่น จึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ไปเติมให้กับสระเก็บน้ำสำหรับผลิตประปาบ้านโนนทัน ความจุประมาณ 96,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยอบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านต่อไป