กคช.มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดงแล้ว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมดึงวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้คำแนะนำในการรื้อถอนอาคารให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากอาคารแฟลตดินแดง (แฟลตที่ 19) ทรุดตัวระหว่างการรื้อถอน และไปพาดเกี่ยวเสาไฟฟ้าจนล้มทับรถยนต์รับจ้างและรถยนต์ส่วนบุคคลที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีทรัพย์สินที่เสียหาย ประกอบด้วย เสาไฟฟ้าล้มจำนวน 3 ต้น รวมทั้งรถยนต์รับจ้างและรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวน 6 คัน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยได้มี การเจรจากับการไฟฟ้านครหลวง สาขาสามเสน รวมทั้งเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์รับจ้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับในวันนี้ (4 เม.ย.62) การเคหะแห่งชาติได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับเจ้าของรถยนต์รับจ้างและรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ในระหว่างนี้ การเคหะแห่งชาติจะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนดินแดง เพื่อทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวชุมชนดินแดงและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงกำชับผู้รับจ้างให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและต้องไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะเดิมเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะประสานจะให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาให้คำปรึกษาการรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดงในโครงการระยะต่อไป ร่วมกับหน่วยงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้การรื้อถอนอาคารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้าน นายนิทร บุญพันธ์ ชาวแฟลตดินแดงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวว่า รถยนต์รับจ้าง ที่ได้รับความเสียหายได้ส่งซ่อมเรียบร้อยแล้ว รู้สึกยินดีที่การเคหะแห่งชาติรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมมอบเงินชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป โดยตนเองไม่ได้ติดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะมองว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก็ต้องยอมรับในจุดนี้

———————————————–