ชป.ส่งรถฉีดพ่นน้ำอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดฝุ่นในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

กรมชลประทาน ร่วมปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  นายจานุวัตน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า กรมชลประทานร่วมปฏิบัติการแก้วิกฤตมลพิษทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำจำนวน 10 คัน รวม 374 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 2,220,000 ลิตร ทั้งยังสูบน้ำเพื่อเติมให้รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานราชการอื่นๆ รวม 129 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 774,000 ลิตร โดยทำการสูบน้ำจากแม่น้ำปิงบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 62 และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ