พาณิชย์จังหวัดหนองคาย เร่งส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัดในตลาดใหม่ พร้อมดันผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพ ปรับตัวตามแนวโน้มตลาดยุค 4.0

ที่โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน พร้อมด้วย นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย และ นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย แถลงความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาสินค้า/บริการจังหวัดหนองคายด้านการตลาดและการค้า ในปี 2562 และเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าที่เราภูมิใจจากหนองคาย พร้อมดันผู้ประกอบการให้เติบโต ขยายตลาดการค้าสู่ส่วนกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ครบ รวม 3 งานเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มกำไร จำนวน 1 ครั้ง การนำสินค้าออกงานแสดงและจำหน่าย 2 ครั้ง รวมทั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดเป็นร้านเคลื่อนที่ไปยังช่องทางตลาดที่สำคัญ ได้แก่ ในงานแสดงสินค้านานาชาติ STYLE BANGKOK 2019 และในห้างสรรพสินค้า 4 ครั้ง ได้แก่ ห้างอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย ห้างบิ๊กซี กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้มีความรู้ธุรกิจสมัยใหม่ ส่งเสริมการตลาดให้สินค้าและบริการของจังหวัดหนองคายในตลาดใหม่ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพ สามารถปรับตัวได้ตามแนวโน้มตลาดในกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้ค้าในยุค 4.0 ที่เปลี่ยนไป และเพิ่มโอกาสทางการค้าสินค้าและบริการของจังหวัดหนองคายส่งถึงมือผู้บริโภค-ผู้ซื้อ-ผู้ค้าได้อย่างกว้างขวางหลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจให้คู่ค้าเข้ามาเจรจาธุรกิจ

กิจกรรมเด่นมากมาย ได้แก่ 1.งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกส   วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 มีการจัดนิทรรศการตู้ปลา แสดงปลานิลจากกระชังแม่น้ำโขง ปลากระเบนน้ำจืด การแสดงจากนักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียง อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าซิ่นตีนคำ ผ้าและเสื้อผ้าผู้ดีเมืองหนองคาย กระเป๋าหนัง เครื่องประดับ อาหารและขนมไทย-เวียดนาม ข้าวหอมมะลิหนองคาย ปลานิลแดดเดียวจากกระชังในแม่น้ำโขง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพ น้ำมันถั่วดาวอินคาออร์แกนิค ของใช้บนโต๊ะอาหารจากรากไม้ และสินค้าอื่น ๆ จากลุ่มแม่น้ำโขง 2.งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา วันที่ 20-24 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการกระจายสินค้าสู่อีสาน รวมถึง สินค้าที่นำไปจัดจำหน่ายในร้าน Pop Up Store ในช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม จำนวน 5 ครั้ง ประเดิมครั้งแรกวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ที่งานแสดงสินค้านานาชาติ STYLE BANGKOK 2019 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร และอีก 4 ครั้งในห้างอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย ห้างบิ๊กซี กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจัดอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดชายแดน สปป. ลาว และการตลาดออนไลน์ การใช้สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวฝั่งผู้ขาย (VAT Refund) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ และส่งมอบสินค้าเพื่อวางขายในร้านค้า Pop Up Store ระหว่างวันที่ 22–24 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งจะมีการศึกษาดูงานที่บริษัท ดรากอนเรย์ อควาติค จำกัด และร้านหมูยอแม่ถ้วน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์หมายเลข  0-4242-1128 หรืออีเมล์ nk_ops@moc.go.th