เว็บไซต์ thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย

“พาณิชย์” เผยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเว็บไซต์ Thaitrade.com ทำยอดขายแล้วเกือบ 5 พันล้านบาท อาหารและเครื่องดื่มยอดฮิต ตามด้วยผลิตภัณฑ์ความงาม อะไหล่ยานยนต์ แฟชั่น เครื่องประดับและสินค้าเกษตร เตรียมดันผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกเพิ่ม เน้น SMEs หวังช่วยสร้างโอกาสในการทำการค้าออนไลน์และส่งออก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการค้าขายผ่านเว็บไซต์ thaitrade.com ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ว่า กรมฯ ได้เก็บรวมรวมสถิติการซื้อขายที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนจนถึงปัจจุบัน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,920 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจในการซื้อสูงสุด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ สินค้าอะไหล่ยานยนต์ สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ และสินค้าเกษตร และมั่นใจว่ายอดการซื้อขายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กรมฯ ได้เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ขาย และมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

“กรมฯ มีแผนที่จะเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ thaitrade.com ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยขยายโอกาสในการทำการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการไทย และยังเป็นการเพิ่มจำนวนสินค้า ทำให้มีสินค้ารายการใหม่ๆ มาเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์เป็นที่สนใจ และมีการเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น”

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายทั้งสิ้น 23,607 ร้านค้า มีสินค้ามากกว่า 256,414 รายการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้ารวม 52 หมวดสินค้า และมีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ
เข้ามาชมสินค้าแล้วกว่า 6,076,669 ราย จากกว่า 237 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และในจำนวนนี้ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อแล้วกว่า 163,136 ราย

นางจันทิรากล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก thaitrade.com กำหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ เป็นนิติบุคคล โดยหากเป็นสมาชิกผู้ส่งออก Exporter List ของกรมฯ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการเป็นลำดับแรก หรือเป็นสมาชิกสมาคม สมาพันธ์ต่างๆ ที่กรมฯ อนุมัติ หรือสินค้าได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากองค์กรระดับสากล หรือระดับประเทศ เช่น ISO, GMP, HACCP, TQA, มอก. เป็นต้น หรือมีประสบการณ์การส่งออก และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมฯ เช่น PM’s Awards, TTM, DEMark ก็จะได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิก

ส่วนที่พิเศษและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ คือ กรมฯ จะให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อสร้างโอกาสในการค้าขายออนไลน์ และขยายการส่งออกสินค้าออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเบื้องต้นกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า กรณีไม่มีประสบการณ์ส่งออก แต่มีศักยภาพในการส่งออกและการทำการค้าออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี   และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับเว็บไซต์ thaitrade.com เป็นแพลตฟอร์มค้าออนไลน์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดให้บริการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง มีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่อง รวมถึงทำผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกว่า 58 แห่งทั่วโลก และยังมีเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ เช่น หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท DHL, Alibaba และ eBay เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับกรณีเป็นสมาชิก จะได้รับการสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์การตลาดจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องผ่าน E-Newsletter รับคำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถใช้สื่อออนไลน์ทำการค้า   ให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ จัด อาทิ งานแสดงสินค้าต่างๆ การจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น