กปน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 64 พรรษา

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 64 พรรษา 2 เมษายน 2562เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี คณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพียงกัน

**********************************