“อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้ ผู้บริโภคไม่ควรตระหนกกับข่าวเบคอน ไส้กรอก แฮม ก่อมะเร็ง”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์ว่า “WHO ประกาศให้เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน แฮม ซาลามี่ เป็นสาเหตุก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นอันตรายสูงสุดในระดับเดียวกันกับบุหรี่ สารหนู อะฟลาทอกซิน และพลูโตเนี่ยม!!!” ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เคยชี้แจงข้อเท็จจริงทางเว็บไซต์ว่า การที่ WHO ได้จัดเนื้อสัตว์แปรรูป อันได้แก่ ไส้กรอก แฮม เนื้อกระป๋อง อยู่ในกลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อมะเร็งต่อคน เนื่องจากการศึกษาเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่พบประวัติการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันที่ชัดเจน และไม่ได้หมายความว่ามีอันตรายในระดับเดียวกันกับบุหรี่ สารหนู อะฟลาทอกซิน และพลูโตเนี่ยมแต่อย่างใด ผู้บริโภคจึงไม่ควรตื่นตระหนกไปตามข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน แฮม และซาลามี่ รวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในกระบวนการผลิต ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือใช้เท่าที่จำเป็น ในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์และยืดอายุการเก็บรักษา และปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) รวมถึง ควรใช้ความร้อนที่เพียงพอในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (70 องศาเซลเซียส) แต่หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนสูงเกินไปในการปรุงอาหาร โดยเฉพาะการปิ้ง ย่าง อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติม

“อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบข่าวหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งหรือขอข้อมูลที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ได้ทันที” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

…………………………………………………………………..

ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (3 เมษายน 2562)