ประกันสังคม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “Safety Thailand” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การเข้าร่วมจัดกิจกรรมของกระทรวงแรงงานภายใต้โครงการ “Safety Thailand” “ส่งน้องกลับบ้าน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกาล สงกรานต์ 2562 และการรณรงค์ขับฃี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (วันที่ 3 เม.ย.62) ว่ากิจกรรมดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีให้การสนับสนุนและดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) และศูนย์ความปลอดภัยเครือสหพัฒน์ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอดุลย์ แสงสิงแก้ว) มาเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดให้มีบูธนิทรรศการงานประกันสังคม การตรวจสุขภาพผู้ประกันตน และการร่วมเดินริ้วขบวนรณรงค์ “ส่งน้องกลับบ้าน เดินทางปลอดภัยไปกลับรับเทศกาลสงกรานต์ 2562” ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกันตน พี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว

…………………………………….…………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง