กปน. แจ้งความคืบหน้า โครงการปรับปรุงท่อประปาระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร

การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ภายใต้นโยบาย “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลดน้ำสูญเสียด้วยการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมซึ่งใกล้ครบอายุการใช้งานที่เสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในปี 2562 จะเปลี่ยนท่อประปาใหม่ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร ในพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 20% ซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนเป็นท่อประปาใหม่แล้ว นอกจากประชาชนจะมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย  มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว กปน. ยังเพิ่มความสุข ให้ประชาชนในพื้นที่บริการด้วยน้ำประปาที่ไหลแรงขึ้น ไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาบ่อย ๆ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซ่อมท่อประปาได้ อีกทั้ง การเปลี่ยนท่อประปาใหม่ดังกล่าว จะช่วยลดอัตราการแตกรั่วของท่อประปา และน้ำสูญเสียเป็นจำนวนมาก เสริมเสถียรภาพความมั่นคง ของน้ำประปา สาธารณูปโภคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน สำหรับหน้าร้อนนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็นไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำให้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป