โค้งสุดท้าย ก.แรงงาน ปล่อยกู้ ดอกเบี้ย ศูนย์เปอร์เซ็นต์

ด่วน ! กพร. ปล่อยกู้ ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน ย้ำ ปลอดดอกเบี้ย ถึง 7 มิถุนายน นี้ หลังโปรโมชั่น ดอกเบี้ยเพิ่ม ร้อยละ 3 เท่านั้น

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร.ได้เปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบกิจการต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยเงินกู้ดังกล่าว จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่สถานประกอบกิจการกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปตามข้อกำชับของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายสุทธิ กล่าวต่อว่า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยเงินกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ย โดยสามารถกู้ได้จนถึงวันที่ 7 มิ.ย.61 ซึ่งหลังจากนี้จะปรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็นร้อยละ 3 และมีระยะเวลาชำระคืนภายใน 12 เดือน เพื่อการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งฝึกอบรมให้กับพนักงาน ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปี 61 คณะกรรมการส่งเสริมฯ อนุมัติให้สถานประกอบกิจการทำสัญญากู้แล้ว 38,957,100 บาท จำนวน 52 แห่ง นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งการยื่นเรื่องกู้ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้เวลาพิจารณาไม่นาน นำหลักฐานของสถานประกอบกิจการ พร้อมคำขอกู้ยืมเงินมายื่นที่สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.dsd.go.th/sdpaa

คุณสมบัติสำหรับผู้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ การกู้เงินเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ นอกจากจะช่วยเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถนำเงินส่วนนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้เต็มตามจำนวน และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีกร้อยละร้อย ขณะเดียวกัน จำนวนพนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกด้วย การกู้เงินต้องคำนึงถึงการพัฒนาองค์กร ให้ความรู้แก่บุคลากรเป็นสำคัญ ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยเพียงศูนย์เปอร์เซ็นต์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เท่านั้นซึ่งหลักจากนี้จะเพิ่มเป็นสามเปอร์เซ็นต์ จึงเชิญชวนให้มีการกู้ยืมในช่วงเวลานี้เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ก่อนหมดโปรโมชั่น อธิบดี กพร. กล่าว