ผู้นำเครือข่ายแรงงานคัดค้านการควบรวม กองทุนประกันสังคมกับกองทุนอื่น

Featured Video Play Icon

จากกรณีที่มีกระแสข่าว อยากให้มีการควบรวมกองทุนประกันสังคม เข้าร่วมกับกองทุนที่มาจากหน่วยงานอื่น เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ ดูแลสุขภาพให้ประชาชน และผู้ประกันตน ล่าสุด ทางเครือข่ายแรงงานไม่เห็นด้วย เพราะกังวลว่าเงินในกองทุนอาจถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินจากกองทุนประกันสังคมไปบริหารจัดการร่วมกับกองทุนที่มาจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาดูแล จัดสรรสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับผู้ประกันตน และประชาชน เนื่องจากเงินกองทุนประกันสังคมมาจากการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน และนายจ้างที่เป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ตั้งแต่เจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิต

นอกจากนี้ ทางเครือข่ายแรงงานมีความกังวลว่าหากมีการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปควบรวมกับเงินกองทุนที่มาจากหน่วยงานอื่น อาจเกิดการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ ตามช่องทางผ่านเว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th หรือที่ sso connect และทางแอพพลิเคชั่นไลน์ @ssothai สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สายด่วน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ