ปลัดศธ. เป็นประธานในพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ปี 61 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดย นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน ปีนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 โรงแรมดุสิต เพลส ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่นตามพ่อ” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สรวย สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย