รฟม. จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันกีฬา” ให้กับเยาวชนชุมชนสามัคคีพัฒนา ซอยรามคำแหง 68

เมื่อเร็วๆนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ) จัดกิจกรรม “รฟม. แบ่งฝัน ปันกีฬา”บริเวณลานกีฬาชุมชนสามัคคีพัฒนา ซอยรามคำแหง 68  โดยร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและน้ำดื่มให้กับเยาวชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาให้มีความสามารถและเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ซึ่งสอดคล้องนโยบายของ รฟม. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

— 

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
E-mail :  
pr@mrta.co.th

Website : www.mrta.co.th

FB Fanpage : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง

วิสัยทัศน์ รฟม. “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเเละส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”