พิธีมอบกรรมสิทธิ์และสัญญายืมกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

๒ เมษายน ๒๕๖๒ พิธีมอบกรรมสิทธิ์และสัญญายืมกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านว่านตำบลบุกแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง  เป็นประธานในพิธี นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ  พร้อมด้วยนายอำเภอจอมพระ หัวหน้าส่วน  ประธานกลุ่มและ สมาชิกกลุ่มธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านว่าน  โดยมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๓๐ รายและสัญญายืม จำนวน ๓๐ ราย