สธ.กำชับให้รพ.ทุกแห่งใน 8 จังหวัดภาคเหนือจัดห้องสะอาด สำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ จัดเตรียมห้องสะอาดสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย กำชับสถานบริการในพื้นที่ส่งทีมหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอสม.เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชน แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยงแล้วกว่า 8 แสนชิ้น

วันนี้ (2 เมษายน 2562) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ ติดตามหาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือ ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี ว่า  ได้ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีทั้งหมด 538 แห่ง จัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) พร้อมรองรับผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย ให้ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอสม. เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบสุขภาพ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายแห่งได้ดำเนินงานโครงการ “อสม.เคาะประตูสู้ควันไฟ เพื่อลมหายใจของทุกคน” มี อสม.ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยจำนวน 99,540 คน

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ที่ส่วนกลาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนจากหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงแล้ว 870,011 ชิ้น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไป มอบหมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนัก รวมทั้งการป้องกันตนเองจากพิษภัยของหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยใช้สื่อทุกชนิดเช่น การแถลงข่าวรวมกับทางกระทรวงมหาดไทย/กระทรวงที่เกี่ยวข้อง การแถลงข่าวและการร่วมออกรายการวิทยุและโทรทัศน์ในโอกาสต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุหลักและวิทยุชุมชน การสื่อสารผ่านเว็บไซต์/ผ่านเฟซบุ๊คของหน่วยงานและทางไลน์กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตสื่อสนับสนุน เช่นสปอตวิทยุ แผ่นพับ เป็นต้น

ด้านนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้เปิดวอร์รูมดูแลเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ และประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์ในภาคเหนือ กำชับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 ลงไปช่วยกำกับดูแล และมอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์ร่วมกับรพ.นพรัตน์ราชธานี จัดคลินิกมลพิษที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

ขอให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทางราชการ หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ขอให้เตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับใส่เมื่อต้องออกจากบ้าน หรือทำงานนอกบ้านนาน ๆ ควรใช้ที่มีมาตรฐาน N95